STANOWISKO:

DZIAŁ:

Jeśli jesteś zainteresowany ofertą wypełnij poniższy formularz i aplikuj


Imię i nazwisko:

Telefon:

E-mail:

Dostępność

Interesuje mnie praca w obszarze:

Oczekiwania finansowe (brutto):

CV:

Informacja dla osób chcących wciąć udział w procesie rekrutacyjnym

 

Informujemy, że w związku z podaniem przez Panią/Pana danych osobowych celem wzięcia udziału w rekrutacji:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Multeafil Sp. z o.o. ul. Parkowa 5, 63-330 Dobrzyca, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000117738, posiadająca NIP: 621-13-61-933, z którą możesz kontaktować się na adres e-mail: welcome@multeafil.com.pl;
 2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych można kontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@multeafil.com.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia rekrutacji na aplikowane przez Panią/Pana stanowisko, na postawie art. 221 § 1 Kodeksu pracy w związku z art. 88 RODO i art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz wyrażonej przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 4. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres rekrutacji oraz przez sześć miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji, a w razie udzielenia przez Panią/Pana dodatkowej zgody – przez okres 12 miesięcy od złożenia dokumentów aplikacyjnych;
 5. W związku z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo do:
  • żądania dostępu do swoich danych osobowych,
  • żądania sprostowania swoich danych osobowych,
  • żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Pani/Pana danych,
  • do cofnięcia udzielonej zgody - w zakresie jakim Pani/Pana dane przetwarzane są na jej podstawie - w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w razie uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa;
 6. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, choć w zakresie określonym w art. 221 § 1 Kodeksu pracy niezbędne do udziału w procesie rekrutacji;
 7. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany;
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora, to jest agencjom marketingowym, podmiotom świadczącym usługi w zakresie organizacji szkoleń, konferencji, partnerom świadczącym usługi techniczne (rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych), podmiotowi prowadzącemu księgowość czy świadczącym usługi kurierskie.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym przez Multeafil Sp. z o.o. w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia rekrutacji na aplikowane przez mnie stanowisko.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Multeafil Sp. z o.o. moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji.